Monika Świstowicz – artystka -  grafik. Absolwentka PLSP w Jarosławiu. W 2006 roku obroniła licencjat na UMCS na Wydziale Artystycznym z grafiki pod kierunkiem dr Elżbiety Baneckiej, a w 2008 roku na ASP w Krakowie magistra na Wydziale Grafiki ze specjalizacji Grafika Projektowa u Zbigniewa Edwarda Majkowskiego. Studia podyplomowe z Przygotowania Pedagogicznego ukończyła na KUL  w Lublinie w 2011 roku.  Nauczyciel grafiki, fotografii i filmu oraz multimediów w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych Im. St. Wyspiańskiego w Jarosławiu. Zajmuje się grafiką multimedialną i artystyczną, fotografią, malarstwem, pisaniem ikon oraz rękodzielnictwem. W ostatnim czasie poszerza swój warsztat twórczy o animację i grafikę 3D. W swoim dorobku posiada wykonane liczne zlecenia projektowe takie jak: loga, katalogi, kalendarze, ilustracje, plakaty dla znanych organizacji, instytucji i mediów.