Ogólnopolski Konkurs Poetycki "Bez-KRESY" to wyjątkowe wydarzenie literackie, które cieszy się uznaniem wśród poetów z całej Polski. Organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Cieszanowie oraz Stowarzyszenie Salon Literacki wspierany przez Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie, konkurs ten stanowi platformę dla twórców poezji, zarówno debiutujących, jak i tych z niewielkim dorobkiem wydawniczym. Tematyka prac jest dowolna, ale szczególnie doceniane są utwory nawiązujące do historii i kultury polskich Kresów oraz pogranicza wschodniego. Jury, składające się z ekspertów literackich, przyznaje nagrody za najbardziej wartościowe prace, a także specjalne wyróżnienia za wiersze związane z tematyką Kresów. Gala wręczenia nagród to moment kulminacyjny konkursu, podczas którego laureaci mają okazję do osobistego odbioru wyróżnień. To wydarzenie nie tylko promuje poezję, ale również kultywuje pamięć o bogatej historii i kulturze wschodnich rubieży Polski.

W dniach 8-15 maja obchodzony był 21 Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pod hasłem „Biblioteka – miejsce na czasie”. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Akcja promocji czytelnictwa i bibliotek ma na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

     24 maja 2024 roku mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w wyjątkowym wydarzeniu w naszej bibliotece – wernisażu wystawy prac utalentowanej lokalnej artystki Moniki Świstowicz. Rozmowę prowadziła Teresa Granda z Dyskusyjnego Klubu Książki w Cieszanowie.

Monika Świstowicz jest mieszkanką Cieszanowa, nauczycielką grafiki, fotografii i filmu oraz multimediów w Państwowym Liceum Plastycznym Im. St. Wyspiańskiego w Jarosławiu. Zajmuje się grafiką multimedialną i artystyczną, fotografią, malarstwem, pisaniem ikon i rękodzielnictwem. Na co dzień mama trójki dzieci, dużo czasu poświęca rodzinie, która jest dla niej najważniejsza. W wolnych chwilach tworzy i oddaje się swoim pasjom. Obecnie najbardziej inspiruje ją animacja 3D.

Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie jest jednym z beneficjentów czwartego naboru do  programu BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność. Zadanie finansowane przez Narodowe Centrum Kultury w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2024-2025 ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Celem jest wzmocnienie roli bibliotek jako „trzeciego miejsca” jednoczącego społeczność lokalną działaniami kulturalnymi, przyczyniającego się do rozwoju aktywnego czytelnictwa i uczestnictwa w kulturze, a także:

- rozwijanie lokalnych partnerstw, w których wiodącym podmiotem jest biblioteka jako przestrzeń do spotkań, wspólnej pracy, działalności twórczej, promowania aktywności czytelniczej oraz odpoczynku i integracji społeczności;

- wzmacnianie kompetencji pracowników bibliotek, pozwalających na rozpoznanie potrzeb i potencjału kulturowego członków lokalnych społeczności, a w konsekwencji na efektywną z nimi współpracę i inicjowanie działań kulturalnych wokół bibliotek;

- wymianie doświadczeń z innymi beneficjentami w skali kraju;

- włączeniu nowych środowisk w działalność bibliotek i aktywizacji społeczności lokalnych.

W cieszanowskiej bibliotece miało miejsce niezwykle udane spotkanie autorskie z Michałem Śmielakiem, który już od początku przełamał jakiekolwiek bariery i zjednał sobie czytelników. Pisarz przybył do nas z Sandomierza i jak się okazało nie pierwszy raz gościł w Cieszanowie, był dwukrotnie na Cieszanów Rock Festiwalu, co z dumą zaprezentował na swojej koszulce. Tym bardziej miło było go powitać- tym razem w progach biblioteki. Specjalizuje się w powieściach kryminalnych i thrillerach, 15 maja będzie miała premierę jego dziesiata książka „Wilcza Chata”, którą można było już przedpremierowo nabyć. Trzeba wspomnieć, że pierwszą wydał w 2021 roku. Jest „świeżym” pisarzem a już jego „Osada” znalazła się w 19 nominacjach do Nagrody Wielkiego Kalibru, a konkurencja była duża bo ok. 500 autorów.