Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie świadczy następujące usługi:

Udostępnianie zbiorów - zgodnie z ustawą o bibliotekach z 27.06.1997 r. i Statutem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie. Księgozbiór oraz zbiory audialne udostępniane są na zewnątrz biblioteki i na miejscu w czytelniach.

Wypożyczanie międzybiblioteczne - zamawianie książek w bibliotekach na terenie kraju na konkretne zapotrzebowanie użytkownika. Materiały te udostępniane są w czytelni, która jednocześnie zajmuje się realizacją zamówień. Usługa jest płatna (tylko koszt odesłania książek, czyli w granicach 10-20 zł).

Wystawy - organizacja wystaw w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Osoby, które chciałyby pokazać innym swoje "dzieła", z każdej dziedziny sztuki (malarstwo, fotografia, twórczość ludowa i inne) zapraszamy do Biblioteki.

Dostęp do Internetu - istnieje możliwość skorzystania ze stanowisk komputerowych znajdujących się w Czytelni. Stanowiska komputerowe są podłączone do Internetu i można z nich korzystać nieodpłatnie. Za odpłatnością możliwe jest skorzystanie z drukarki, skanera, fax.

Cennik:*
druk A4 czarno-biały - 30 gr / strona
druk A4 kolor - od 50 gr do 2 zł - uzależniony od wielkości pola koloru
scan A4 - 1 zł/strona
fax - 2 zł/strona (po Polsce, po Europie inna, zgodna z cennikiem TP)

Hot Spot - na terenie biblioteki działa bezprzewodowa sieć internetowa. Aby uzyskać dostęp do sieci należy powiadomić o tym Bibliotekarza oraz zapoznać się
z regulaminem. Każdy czytelnik może podłączyć swój przenośny komputer nieodpłatnie.

Ksero - biblioteka umożliwia kserowanie materiałów ze zbiorów biblioteki (xero czarno-białe).

Cennik:*
A4 - 20 gr (jednostronnie)

Bezpłatny kurs obsługi komputera i Internetu

* Pieniądze zebrane z usług świadczonych przez MBP wpłacane są na konto Biblioteki zgodnie z Zarządzeniem 8/2010 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie z dnia 31.05.2010 r..