Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie świadczy następujące usługi:

Udostępnianie zbiorów - zgodnie z ustawą o bibliotekach z 27.06.1997 r. i Statutem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie. Księgozbiór oraz zbiory audialne udostępniane są na zewnątrz biblioteki i na miejscu w czytelniach.

Wypożyczanie międzybiblioteczne - zamawianie książek w bibliotekach na terenie kraju na konkretne zapotrzebowanie użytkownika. Materiały te udostępniane są w czytelni, która jednocześnie zajmuje się realizacją zamówień. Usługa jest płatna (tylko koszt odesłania książek, czyli w granicach 10-20 zł).

Wystawy - organizacja wystaw w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Osoby, które chciałyby pokazać innym swoje "dzieła", z każdej dziedziny sztuki (malarstwo, fotografia, twórczość ludowa i inne) zapraszamy do Biblioteki.

Dostęp do Internetu - istnieje możliwość skorzystania ze stanowisk komputerowych znajdujących się w Czytelni. Stanowiska komputerowe są podłączone do Internetu i można z nich korzystać nieodpłatnie. Za odpłatnością możliwe jest skorzystanie z drukarki, skanera, fax.

Cennik:*

 • druk/ksero A4 czarno-biały - 0,40 zł / strona
 • druk/ksero A4 kolor - 1,50 zł / strona
 • druk/ksero A3 czarno-biały - 1,50 zł / strona
 • druk/ksero A3 kolor - 3 zł / strona
 • scan A4 - 1,20 zł/strona
 • fax - 2 zł/strona (po Polsce, po Europie inna, zgodna z cennikiem TP)

  Hot Spot - na terenie biblioteki działa bezprzewodowa sieć internetowa. Aby uzyskać dostęp do sieci należy powiadomić o tym Bibliotekarza oraz zapoznać się
  z regulaminem. Każdy czytelnik może podłączyć swój przenośny komputer nieodpłatnie.

  Bezpłatny kurs obsługi komputera i Internetu

  * Pieniądze zebrane z usług świadczonych przez MBP wpłacane są na konto Biblioteki zgodnie z Zarządzeniem 8/2010 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie z dnia 31.05.2010 r..