www.cieszanowrockfestiwal.pl -RockFestiwal Cieszanów
www.cieszanow.eu - Cieszanów ONLINE
www.pulowerek.pl - Portal Bibliotekarski
www.ebib.info - Elektroniczna BIBlioteka - platforma cyfrowa Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
www.bn.org.pl - Biblioteka Narodowa
www.instytutksiazki.pl - Instytut Książki
www.msib.pl/dlabibliotekarzy/Strony/default.aspx - Mazowiecki System Informacji Bibliotecznej
www.bibliotekaplus.pl/ - Biblioteka+. Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego realizowany przez Instytut Książki.
http://www.biblioteki.org/ - Program Rozwoju Bibliotek.
http://www.wimbp.rzeszow.pl/ - Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie.
http://www.mkidn.gov.pl/ - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
http://frsi.org.pl/ - Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.
http://www.cal.org.pl/ - Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej.
http://www.ngo.pl/ - Portal organizacji pozarządowych.
http://fbc.pionier.net.pl/owoc - Federacja Bibliotek Cyfrowych.
http://www.polona.pl/dlibra - Cyfrowa Biblioteka Narodowa.
http://www.pbc.rzeszow.pl/ - Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa.
http://www.puplubaczow.pl/ - Powiatowy Urząd Pracy w Lubaczowie.