Dnia 6 października miała miejsce premiera filmu dokumentalnego "Generał. Wrześniowym szlakiem gen. Józefa Kustronia" (reżyseria prof. Andrzej Olejko). Film został udostępniony zgromadzonym uczestnikom w czytelni MBP w Cieszanowie. Przed emisją filmu głos zabrał historyk regionalista Tomasz Róg, który omówił zarys działań 21. Dywizji Piechoty Górskiej dowodzonej przez gen. Józefa Kustronia na naszym terenie we wrześniu 1939 r. Dokument przedstawia szlak bojowy wspomnianej jednostki Wojska Polskiego wiodący od Cieszyna, a zakończony w rejonie Oleszyc, Dachnowa i Dzikowa Starego. Jest to kolejny film dokumentalny o tematyce historycznej, którego produkcję wsparła finansowo gmina Cieszanów.

P1016698
P1016699
P1016704
P1016706
P1016716
P1016722