Zapraszamy w podróż do świata starych map i pocztówek

Niedawno ukazała się drukiem interesująca publikacja dotycząca starych map i kart pocztowych z terenu powiatu lubaczowskiego zatytułowana „Powiat lubaczowski na mapach i pocztówkach”.

Wspomniana książka to efekt współpracy jej wydawcy – Archiwum Państwowego w Przemyślu – z regionalistą i kolekcjonerem starych pocztówek Sławomirem Rogiem. Ten właściciel dużej kolekcji dawnych kart pocztowych pochodzi z Nowego Sioła, a obecnie mieszka w Przemyślu. Jest absolwentem politologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Pisze artykuły naukowe i popularnonaukowe dotyczące historii regionu publikowane m.in. w „Cieszanowskich Zeszytach Regionalnych”. Od blisko 20 lat zbiera stare pocztówki przedstawiające miejscowości powiatu lubaczowskiego oraz miasteczka dawnego województwa lwowskiego, które znajdują się dzisiaj na terenie Ukrainy. Postanowił szerzej podzielić się swą pasją, czego rezultatem jest wyżej wymieniona książka.

Z lektury artykułu wprowadzającego pt. „Lubaczów i okolice na pocztówkach z lat 1899 – 1939” autorstwa Sławomira Roga możemy dowiedzieć się ciekawych informacji dotyczących pocztówek z tego regionu, w tym m.in. kto i kiedy je wydawał oraz co przedstawiały. Na łamach książki zostało zaprezentowanych ponad 100 pocztówek z kolekcji Sławomira Roga z następujących miejscowości obecnego powiatu lubaczowskiego: Basznia Dolna, Brusno Nowe, Cieszanów, Doliny, Dzików Stary, Horyniec, Kijasówka, Lubaczów, Narol, Nowiny Horynieckie, Oleszyce, Podemszczyzna, Ruda Różaniecka, Wielkie Oczy oraz z miejscowości, które przez pewien czas należały do powiatu lubaczowskiego, tj. z Hruszowa i Zapałowa. Wiele z nich to prawdziwe unikaty, przedstawiające obiekty, których już nie ma. Starannie wykonanym reprodukcjom pocztówek towarzyszą fragmenty map katastralnych tych miejscowości z 1854 roku, które znajdują się w zbiorach Archiwum Państwowego w Przemyślu. Dzięki zamieszczonym mapom możemy poznać zabudowę i układ przestrzenny miast i wsi obecnego powiatu lubaczowskiego w połowie XIX wieku.

Prezentacja książki „Powiat lubaczowski na mapach i pocztówkach” w Archiwum Państwowym w Przemyślu planowana jest na początek czerwca 2023 roku. My już dziś serdecznie zapraszamy na jej promocję z udziałem Sławomira Roga, która odbędzie się w piątek 30 czerwca br. o godz. 18.00 w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie. Dla uczestników spotkania przewidziana jest miła niespodzianka.