Spichlerz w Nowym Siole zwyciężył w konkursie Nasz Zabytek organizowanym przez Fundacje Most the Most. Od 13 stycznia trwa II Konkurs, w którym mieszkańcy tych miejscowości i okolic mogą zgłaszać Fundacji pomysły na funkcję społeczną zabytków. Czas na zgłoszenia jest do 3 lutego. Spichlerz w Nowym Siole  może uzyskać nawet 1 mln zł na jego renowację i dostosowanie go do funkcji wybranych w konkursie.

Zastanów się czego brakuje w Twojej okolicy. Może to miejsce spotkań, wystaw, koncertów, zajęć edukacyjnych, siedziba Koła Gospodyń Wiejskich, sala szkoleń i warsztatów, klub dyskusyjny? Możliwości jest całe mnóstwo, a kto zna lepiej nasze potrzeby jak nie my.

Pomyśl, jak uzasadnisz swój pomysł? Odpowiedz jak jego realizacja:

  • będzie służyć mieszkańcom?
  • uwzględnia dostępność dla osób z niepełnosprawnością? kto będzie mógł korzystać z nowej funkcji zabytku?
  • może integrować lokalną społeczność i wspierać międzypokoleniową współpracę?

Kliknij w link, wypełnij prosty formularz: https://www.webankieta.pl/ankieta/677020/formularz-zgloszeniowy-ii-konkursu-nasz-zabytek.html