Wojna na Ukrainie spowodowała, że do Polski trafiło wielu uchodźców, głównie matek z dziećmi. Gmina Cieszanów również gości ukraińskie rodziny. Jest to trudny dla wszystkich okres, dlatego biblioteka pomaga zintegrować się tym, którzy przebywali i nadal pozostają na terenie naszej gminy. Pojawiła się możliwość udziału w programie dotacyjnym Fundacji Świętego Mikołaja na prowadzenie lokalnych działań wsparcia edukacyjnego, opiekuńczego i wychowawczego dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Miejska Biblioteka Publiczna zakwalifikowała się do pierwszej edycji, która trwała od maja do lipca. Projekt edukacyjno- integracyjny skierowany był do dzieci i młodzieży w wieku 4-14 lat pochodzących z Polski (gmina Cieszanów) i Ukrainy (przebywających na terenie gminy Cieszanów).

Zajęcia odbywały się w każdy wtorek oraz czwartek w salach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie: Pracownia Orange, czytelnia, Bajkolandia. Uczestnicy mieli zapewniony dowóz, a także poczęstunek. W ramach warsztatów prowadzone były zajęcia z kodowania przy użyciu robotów, urządzeń i aplikacji multimedialnych oraz gier edukacyjnych. Oprócz tego dzieci z Polski uczyły się podstaw języka ukraińskiego, natomiast mieszkańcy Ukrainy zaznajamiali się z językiem polskim. Podczas wszystkich prowadzonych zajęć zapewniona była obecność osoby ze znajomością języka polskiego i ukraińskiego. Stałym elementem spotkań były zabawy z animatorką Anną Hawrylak. Uczestnicy tańczyli, śpiewali, grali w gry wielkoformatowe, zręcznościowe, ruchowe, działali w grupach, ale też rywalizowali ze sobą. Było dużo radości, znikały bariery językowe oraz międzykulturowe. Podczas zajęć dzieci wykonywały także różnorodne prace plastyczne. Biblioteka przez cały czas trwania projektu była otwarta nie tylko dla dzieci biorących udział w warsztatach, ale także dla ich rodzin. Przyjeżdżały mamy oraz babcia, aby w dobrym towarzystwie napić się kawy, porozmawiać, zapomnieć o codzienności. Wyjazd do biblioteki stał się ich przyjemnym obowiązkiem. Przyjeżdżały również dzieci do 6 lat, które mogły bawić się w sali zabaw Bajkolandii.

Idea Przystani Świętego Mikołaja się sprawdziła i dzięki temu projekt doczekał się kontynuacji, a Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie po raz drugi otrzymała dotację na jego realizację. Od października znów ruszyliśmy z prowadzeniem warsztatów, tym razem poszerzone zostało terytorium o powiat lubaczowski dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Zajęcia odbywają się w każdy czwartek tygodnia. Podczas trwania drugiej edycji odbyły się dwie wycieczki dla dzieci na kręgle do Obszy oraz do Parku Żywiołów w Budach. Poza tym nie zabrakło stałych elementów jak zajęcia animacyjne, edukacyjne i ruchowe. Podobnie jak przy pierwszej edycji celem jest stworzenie miejsca do integracji, dobrej zabawy, ale także nabycia nowych umiejętności, przełamania bariery językowej, zwiększenia motywacji oraz zaufania we własne siły. Sądząc po frekwencji i zadowolonych minach uczestników chyba się udałoJ

Był to wspaniały czas zarówno dla dzieci polskich jak i ich rówieśników z Ukrainy, dla nas pracowników jak i dla wszystkich osób zaangażowanych przy tym przedsięwzięciu. Poznaliśmy wiele wspaniałych osób, ich historie. Uczestnicy tworzyli jedność i taki był cel projektu.

 „Projekt współfinansowany przez Fundacja Świętego Mikołaja w ramach programu Przystań św. Mikołaja”

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
P1010052
P1010423
P1013487
P1014428
P1016051
20221215_162107
P1016321
P1016326
P1016331
P1016344
P1016372
P1016416
P1016424
P1015814
P1015691
P1015698
P1015764
P1015787
P1015797
P1015800
P1015158
P1015159
P1015205
P1015219
1