Od 1 marca 2010 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Cieszanowie można korzystać z nowej bezpłatnej wypożyczalni KSIĄŻKI MÓWIONEJ. Dział ten powstał w porozumieniu z Polskim Związkiem Niewidomych w Warszawie. Dzięki życzliwości i chęci współpracy Biblioteka Centralna PZN otworzyła w cieszanowskiej bibliotece swój Punkt Biblioteczny, który wyposaża własnymi zbiorami.

ALFABETYCZNY SPIS DOSTĘPNYCH W MBP KSIĄŻEK MÓWIONYCH

1) Camus, Albert - Dżuma
2) Żeromski, Stefan - Ludzie bezdomni