Ruszyliśmy z nową edycją kampanii MAŁA KSIĄŻKA- WIELKI CZŁOWIEK
Tym razem akcja skierowana jest do przedszkolaków. Jeśli Twoje dziecko jeszcze nie bierze udziału – dowiedz się jak to zrobić:

                                      

 

 

VI Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Bez-KRESY”

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie i Stowarzyszenie Salon Literacki  we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Cieszanowie ogłaszają Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Bez-KRESY”.

 

Wojna na Ukrainie spowodowała, że do Polski trafiło wielu uchodźców, głównie matek z dziećmi. Gmina Cieszanów również gości ukraińskie rodziny. Jest to trudny dla wszystkich okres, dlatego biblioteka pomaga zintegrować się tym, którzy przebywali i nadal pozostają na terenie naszej gminy. Pojawiła się możliwość udziału w programie dotacyjnym Fundacji Świętego Mikołaja na prowadzenie lokalnych działań wsparcia edukacyjnego, opiekuńczego i wychowawczego dla dzieci i młodzieży z Ukrainy. Miejska Biblioteka Publiczna zakwalifikowała się do pierwszej edycji, która trwała od maja do lipca. Projekt edukacyjno- integracyjny skierowany był do dzieci i młodzieży w wieku 4-14 lat pochodzących z Polski (gmina Cieszanów) i Ukrainy (przebywających na terenie gminy Cieszanów).

Listopad to miesiąc, w którym w sposób szczególny wspominamy osoby zmarłe. Właśnie taki charakter miało spotkanie poświęcone pamięci nieżyjącego nauczyciela i historyka regionalisty mgr. Stanisława Franciszka Gajerskiego (1932 – 2021), które odbyło się w piątkowy wieczór 25 listopada 2022 r. w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie. Na wieczór wspomnieniowy przybyły licznie osoby, które znały śp. mgr. Stanisława Franciszka Gajerskiego, w tym m.in. jego rodzina (żona Daniela z córkami Dorotą i Agnieszką), krewni, znajomi oraz byli uczniowie, a także historycy, którzy utrzymywali z nim kontakty naukowe, w tym dr Tomasz Bereza z Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie, Janusz Grechuta i Zenon Swatek.

Tomasz Róg, dokumentalista w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Cieszanowie, historyk, regionalista, kolekcjoner pamiątek z powiatu lubaczowskiego i Kresów Wschodnich RP, a także pomysłodawca oraz redaktor "Cieszanowskich Zeszytów Regionalnych" znalazł się w gronie laureatów Nagrody Honorowej IPN "Świadek Historii".