Staraniem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie ukazał się 8. numer czasopisma naukowego „Cieszanowskie Zeszyty Regionalne”. To świetna wiadomość dla miłośników historii regionalnej, którzy znajdą w nim wiele interesujących materiałów.

Dzięki współpracy z Fundacją Świętego Mikołaja udało się zrealizować zajęcia na feriach dla dzieci z Polski i Ukrainy. Pierwszy dzień rozpoczęliśmy od wizyty w dawnej fabryce zabawek w Cieszanowie. Dzięki uprzejmości pani Urszuli Mazurkiewicz mogliśmy zwiedzić miejsce gdzie w latach 60-90 tych XX wieku produkowano pluszaki. Budynek jest obecnie nieużywany, ale z pomocą byłej pracownicy zakładu pani Helena Zaborniak udało się nam cofnąć w czasie do lat jego świetności. Oprowadzając dzieci opowiadała ciekawe historie związane z produkcją cieszanowskich misiów. Nowym elementem miasteczka jest także misiowy mural, pod którym zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie. Mimo deszczu i śniegu udało nam się dotrzeć do Domu Dziennego Pobytu w Cieszanowie by tam własnoręcznie „wyprodukować” misie. Wielkie podziękowania dla seniorów za nieocenioną pomoc . To była ciekawe i niezwykle owocne międzypokoleniowe doświadczenie. Każdy z uczestników wykonał swojego pluszaka, który już będzie mu towarzyszyłlaughing

Kolorowe kwiaty i pejzaże są motywem przewodnim wystawy pani Stefanii Wójcik. Ręcznie malowane obrazy znajdują się obecnie w holu wystawienniczym naszej biblioteki. Informujemy, że wszystkie prace są na sprzedaż.

Spichlerz w Nowym Siole zwyciężył w konkursie Nasz Zabytek organizowanym przez Fundacje Most the Most. Od 13 stycznia trwa II Konkurs, w którym mieszkańcy tych miejscowości i okolic mogą zgłaszać Fundacji pomysły na funkcję społeczną zabytków. Czas na zgłoszenia jest do 3 lutego. Spichlerz w Nowym Siole  może uzyskać nawet 1 mln zł na jego renowację i dostosowanie go do funkcji wybranych w konkursie.

21 stycznia miały miejsce obchody 160 rocznicy wybuchu powstania styczniowego. Z tej okazji odbył się rajd pieszy „Gloria Victis XIV” na Kobylankę do miejsca pamięci poległych powstańców w bitwach 1 i 6 maja 1863 roku. Pomnik na mogile powstańczej ufundowany w 1907 r. znajduje się na terenie uroczyska Kobylanka. Organizatorem czternastej edycji rajdu była Grupa Turystyczna Roztocze, której przewodził Daniel Kielar (pomysłodawca tegorocznej trasy rajdu). Udział w nim wzięło około 60 osób, w tym dzieci i młodzież. Uczestnicy odśpiewali hymn Polski, a następnie wysłuchali historii bitew pod Kobylanką zaprezentowanej przez historyka regionalistę Tomasza Roga. Natomiast bibliotekarka Małgorzata Łachowska przeczytała fragment utworu Elizy Orzeszkowej „Gloria Victis”. Marsz w pięknej zimowej aurze zakończony został ogniskiem przy leśniczówce.