24 listopada w czytelni MBP w Cieszanowie gościliśmy  prof. Andrzeja Olejkę, który wygłosił wykład „Miedzy Sanem a Tanwią 1915”. Liczni uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się wielu nieznanych faktów z okresu Wielkiej Wojny, a zwłaszcza dotyczących walk armii rosyjskiej z oddziałami austro-węgierskimi i pruskimi w maju- czerwcu 1915 roku na terenie obecnych powiatów jarosławskiego i lubaczowskiego. Jak się okazuje były to starcia bardzo intensywne i krwawe, okupione dużymi stratami po obu stronach. Świadczą o tym liczne cmentarze wojenne z tego okresu rozsiane w naszym regionie. Wizyta prof. Olejki  była zapowiedzią powstającej książki związanej z tym zagadnieniem. Warto podkreślić, że poruszany na spotkaniu temat wywołał ożywioną dyskusję między słuchaczami a prelegentem.

 „Kresowe wspomnienia, cz. 2” to temat wernisażu wystawy mającej obecnie miejsce w naszej bibliotece. Dnia 14 listopada odbyło się spotkanie z członkami Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich oddział Lubaczów oraz dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubaczowie. Wspomnienia swoje lub członków rodzin opowiedzieli Wiesław Góra- zastępca prezesa, Jadwiga Tabaczek, Domicela Romenowska i Katarzyna Pelc- Antonik. Były to niezwykle wzruszające opowieści trudnych losów, które podzieliły rodziny, rozrzuciły po świecie zostawiając tęsknotę i żal. Nasi goście wrócili wspomnieniami do lat dziecinnych, momentów beztroski, które boleśnie przerwała wojna. Późniejsze losy ich rodzin nie były łatwe, bo związane z tułaczką i tęsknotą za ziemią bezpowrotnie utraconą. Opowieściom towarzyszyło wzruszenie, a nawet łzy. „Wspomnienia (…) Są próbą powrotu do dzieciństwa, lirycznym wspomnieniem tego, co przeszło, a co nie było wcale łatwe i przyjemne, wręcz trudne. Ale moje, własne i niezapomniane”- pisze pani Jadwiga Tabaczek w pierwszej części katalogu wystawy „Kresowe wspomnienia”.

Historia lubi zaskakiwać o czym przekonaliśmy podczas realizacji projektu „Ocalony z Katynia. Niezwykła historia Władysława Jana Furtka”. Cieszanowianin był jednym z jeńców przeznaczonych do likwidacji przez Sowietów w 1940 roku. Cudem znalazł się w grupie ocalonych z obozu kozielskiego, którzy uniknęli masakry w Katyniu.

Po roku od wydania broszury i filmu skontaktował się z nami syn Władysława- Alec Furtek Szukał informacji o ojcu w internecie i trafił na tenże właśnie film wydany przez grupę nieformalną Pasjonaci Historii Regionalnej składającą się z pracowników MBP w Cieszanowie. Zdziwienie było ogromne, bo podczas realizacji projektu nie udało się dotrzeć do żadnego z członków rodziny Władysława Jana Furtka. Siła internetu jest jednak ogromna i dzięki temu doszło do nawiązania relacji z jego synem.

Dyskusyjny Klub Książki z Cieszanowa został uznany za jeden z najlepszych na Podkarpaciu. Obecnie działa ich 132, dlatego wyróżnienie ma szczególna wartość! To podziękowanie za zaangażowanie i działalność w rozpowszechnianiu idei czytelnictwa w lokalnej społeczności. Przynależność do DKK to udział nie tylko w spotkaniach i dyskusjach o książce, to także szereg innego rodzaju aktywności: wyjazdów do teatru, do kina, udział w Festiwalach, koncertach czy wernisażach. Klubowicze z Cieszanowa to osoby ambitne, zaangażowane i ciekawe świata, zawsze możemy na nich liczyć w każdej organizowanej przez nas akcji. DZIĘKUJEMY!! Ta nagroda jest dla WAS!