30 zł

Czasopismo zawiera bardzo ciekawe artykuły:

- Śluby w parafii narolskiej w połowie XIX wieku (1840-1860) - Henryk Gmiterek,

- Zarys dziejów rybactwa stawowego w dobrach Ruda Różaniecka do 1939 roku - Janusz Grechuta,

- Cieszanowskie opłatki - Adam Szajowski,

- Stowarzyszenia żydowskie w Cieszanowie w okresie międzywojennym - Tomasz Róg,

-Towarzystwo „Proswita” w Cieszanowie w okresie II Rzeczypospolitej - Sławomir Róg,

- Pomiędzy Werynią, Rękawkiem, Nowym Siołem i Batiatyczami. Szlak bojowy poznańskiej 31. Eskadry Rozpoznawczej we wrześniu 1939 r. - Andrzej Olejko,

- Działalność Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Sakralnymi w Parafii Rzymskokatolickiej w Cieszanowie w roku 2022. - Edward Dziaduła

„Cieszanowskie Zeszyty Regionalne” to pozycja obowiązkowa szczególnie dla osób interesujących się historią w ujęciu regionalnym.

Najnowszy numer publikacji  i zawiera dodatkowo interesujące materiały ilustracyjne, w tym unikatowe dokumenty archiwalne i zdjęcia. Jej opracowaniem graficznym, składem i przygotowaniem do druku zajęło się Wydawnictwo Edytorial z Rzeszowa.

156 stron, oprawa miękka, format A5