100 zł.

Książka jest efektem kilkuletniej żmudnej pracy autora nad tematem bitew pod Kobylanką oraz wydarzeniami związanymi z powstaniem styczniowym na pograniczu cieszanowsko-lubaczowskim w latach 1863-1864. Publikacja liczy 730 stron (twarda oprawa) i została wydana przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Cieszanowie dzięki wsparciu: Miasta i Gminy Cieszanów, Nadleśnictwa Oleszyce i Lokalnej Grupy Działania „Serce Roztocza”. Jest ona pierwszym tak obszernym i szczegółowym opracowaniem dotyczącym wydarzeń z okresu powstania styczniowego na terenie dzisiejszego powiatu lubaczowskiego.

Książka została napisana w oparciu o bogatą bazę źródłową, w tym m.in. dokumenty z Archiwum Państwowego w Przemyślu oraz z archiwów parafialnych w Cieszanowie, Józefowie, Lubaczowie i Pruchniku, a także rękopisy z Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie i Biblioteki Narodowej w Warszawie. Autor wykorzystał również prasę regionalną i ogólnopolską, relacje i wspomnienia oraz wiele opracowań i artykułów. Wartościowe i godne uznania są zamieszczone w niej liczne biogramy powstańców – uczestników bitew pod Kobylanką – oraz osób z regionu wspierających powstanie styczniowe.

 Pierwszy nakład w ilości 200 egzemplarzy szybko się wyczerpał, dlatego podjęto decyzję o dodruku 100 egzemplarzy.

730 stron, oprawa twarda, format B5