28 zł

Siódmy numer czasopisma zawiera następujące artykuły:

- Zarys dziejów Dolin do 1947 roku- Tomasz Róg,

- Nikiforow- Adam Szajowski,

- Działalność filii Towarzystwa „Proswita” w Cieszanowie do 1918 roku- Sławomir Róg,

- Twórczość Stanisława Dębickiego na pocztówkach- Wojciech Róg,

- Niektóre wydarzenia sprzed Wielkiej Wojny i podczas niej w powiecie cieszanowskim oraz w jego sąsiedztwie na łamach „Kuriera Lwowskiego”- Sławomir Róg,

- „Uciekinierka”, czyli ucieczka Polaków w kwietniu 1944 r. z obszaru przedwojennego powiatu lubaczowskiego w obliczu terroru OUN-B i UPA- Tomasz Bereza,

- Działalność Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Sakralnymi w Parafii Rzymskokatolickiej w Cieszanowie w latach 2019 – 2021- Edward Dziaduła

 

Publikacja zawiera dodatkowo interesujące materiały ilustracyjne, w tym unikatowe zdjęcia archiwalne i stare pocztówki. Jej opracowaniem graficznym, składem i przygotowaniem do druku zajęło się Wydawnictwo Edytorial z Rzeszowa.

 132 strony, oprawa miękka, format A5