VI Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Bez-KRESY”

 

Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie i Stowarzyszenie Salon Literacki  we współpracy z Urzędem Miasta i Gminy w Cieszanowie ogłaszają Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Bez-KRESY”.

 

 1. W konkursie mogą uczestniczyć autorzy przed debiutem oraz po debiucie, pod warunkiem, że wydali nie więcej niż dwie książki poetyckie posiadające numer ISBN. Zdobywcy I nagrody oraz nagrody specjalnej w poprzednich edycjach „Bez-KRESÓW” wyłączeni są z udziału w konkursie na okres 5 lat. Każdy uczestnik może przysłać tylko 1 zestaw wierszy.
 2. Zestawy konkursowe składające się z 3 niepublikowanych i nienagradzanych w innych konkursach wierszy, opatrzonych godłem (pseudonimem), w 4 kopiach (spiętych, tworzących 4 komplety) należy przesłać do 15 marca 2023 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres organizatora. Tematyka utworów dowolna, mile widziane będą teksty nawiązujące do szeroko pojętej tematyki polskich Kresów i pogranicza wschodniego.
 3. Organizatorzy oczekują prac w postaci maszynopisów lub wydruków komputerowych (rękopisy nie będą brane pod uwagę). Zestaw trzech wierszy wysłanych na konkurs należy także przesłać w jednym pliku tekstowym w formacie elektronicznym (.doc, .rtf, .txt, .odt, .pdf) oznaczone godłem (bez danych osobowych) na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 4. Podpisaną kartę zgłoszenia (załącznik nr 1), zawierającą personalia (prawdziwe nazwisko, nie pseudonim) oraz adres autora, numer telefonu i adres mailowy, należy dołączyć w zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym godłem.
 5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Organizatora.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy oraz do cytowania tych utworów w mediach bez dodatkowej zgody autorów oraz bez honorarium autorskiego. Teksty nadesłane na Konkurs nie będą zwracane.
 7. Zestawy będzie rozpatrywać jury powołane przez Organizatora.
 8. Zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia pieniężne. Jury przyzna nagrodę specjalną za wiersz związany z szeroko pojętą tematyką polskich Kresów i pogranicza wschodniego.
 9. Wszyscy laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody. Laureaci zostaną powiadomieni o terminie wręczenia nagród z przynajmniej dziesięciodniowym wyprzedzeniem. Laureaci przyjeżdżają na uroczystość finałową na własny koszt. Organizator zapewnia nocleg dla laureata (i ew. osoby towarzyszącej, po wcześniejszym uzgodnieniu). Nagrody finansuje Urząd Miasta i Gminy w Cieszanowie.
 10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju 2023 r. (o ile sytuacja epidemiczna na to pozwoli).
 11. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Organizatorzy informują uczestników, że ich dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego regulaminu, w celu przeprowadzenia konkursu, promocji konkursu oraz informowania o konkursie.
 12. Wysłanie utworów na Konkurs jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.


Adres:
Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie

Kościuszki 6

37-611 Cieszanów
(z dopiskiem: Konkurs Poetycki „Bez-KRESY”)

Załącznik: Klauzula informacyjna (do pobrania w formacie pdf)

Załącznik: Klauzula informacyjna Bez-KRESY 2023