Historia pochodzącego z Cieszanowa Władysława Jana Furtka, który znalazł się w grupie osób ocalonych z Katynia. Broszura zawiera informacje o jego przedwojennym życiu prywatnym w Oleszycach i w Cieszanowie, karierze wojskowej, a także o dalszych, tragicznych losach lokalnego bohatera tj. o uwięzieniu, pobycie w kilku miejscach niewoli, zwłaszcza w Kozielsku i niespodziewanym ocaleniu, gdyż Władysław Jan Furtek uniknął masakry w Katyniu. Jego relacja stanowi ważne świadectwo o zbrodni katyńskiej.

"Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności –Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030 ”. Operatorem zadnia jest Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze"

Ocalony z Katynia