Publikacja prezentująca twórczość cieszanowianki Janiny Szajowskiej, autorki „Słownika gwary cieszanowskiej” oraz licznych wierszy i interesujących wspomnień.

"Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności –Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030 ”. Operatorem zadnia jest Stowarzyszenie Samorządów Euroregion Roztocze"

Strażniczka kresowej mowy