16 marca 2017 roku Prezydium i Zarząd Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich dokonały wyboru Podkarpackiego Bibliotekarza Roku 2016. Została nim kustosz, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Cieszanowie.

Bibliotekarz Roku 2016 wyłoniony zostanie w II etapie. Zgłoszonych został 15 bibliotekarzy z poszczególnych województw (jedno województwo nie wybrało swojego bibliotekarza). II etap: obok głosowania internautów odbędzie się równoległy wybór Bibliotekarza Roku przez zarządy okręgów lub powołane przez nich kapituły, które głosują na wyłonionych w I etapie finalistów z pominięciem własnego kandydata. Wyniki tych głosowań powinny być przesłane nie później niż 10 maja 2017 r., do Biura ZG SBP. Będą one podstawą do sporządzenia zbiorczego rankingu okręgów, wyłaniającego w ten sposób wspólnego zwycięzcę.

PROSIMY ODDAJCIE GŁOS NA SWOJEGO BIBLIOTEKARZA URSZULA KOPEĆ-ZABORNIAK


Głosowanie pod linkiem www.sbp.pl do 10 maja 2017 roku.